Montering/lager

Montering

Till skillnad från en traditionell plåtverkstad har vi utvecklats mot att kunna ge våra kunder en helhetslösning. Detta innebär att vi ofta utför plåtbearbetning i kombination med montering och funktionskontroll.

Idag har vi 2000 m2 monteringsyta och slutmonterar flertalet produkter åt våra kunder. Slutmontering har fördelen att vi kan lagerhålla produkterna i vårt 1000 kvm stora lager för att senare leverera produkten direkt till kundens kund.

Vi har kunniga montörer och elmontörer som har kompetens att montera de flesta produkter. 

Lager

På vårt plåtlager kan vi, på ett yteffektivt och smidigt sätt, hantera vår plåt. Lagret ger oss möjlighet till flexibilitet, korta ledtider och en kundorderstyrd produktion.

Dina produkter kan lagerhållas hos oss. Producerade och klara finns de i hyllorna, i väntan för leverans till slutkund.

Leverans