Konstruktion

Agrippa tar tillsammans med kunden fram prototyper för godkännande och/eller tillverkar mot dokumenterat konstruktionsunderlag. Agrippa innehar CAD-resurser inom:

Generic CAD för verktygstillverkning
Master cam-verktyg
Cardkey-produkter
Solidworks för produkter

Möjlighet finns också att ta fram protyper som alternativ till ritningar.

Konstruktion