Med en fabriksyta på över 10 000 kvm och med produktionskapacitet på allt från beredning, klippning, stansning, bockning och svetsning, till pulverlackering, målning, montering och lagerhållning, ger vi dig ett samlat och totalt erbjudande inom plåtbearbetning.

 

Konstruktion Konstruktion

Tillsammans med kunden tar vi fram prototyper för godkännande och/eller tillverkar mot dokumenterat konstruktionsunderlag.

Plåtbearbetning Plåtbearbetning

Vi bedriver plåtbearbetning i de flesta varianter av tunnplåt.

Montering/lager Montering/lager

Agrippa erbjuder slutmontering, funktionskontroll, lagerhållning och utleverans av våra kunders färdigvarusortiment.

Pulverlackering Pulverlackering

Pulverlackeringsanläggningen består av en kombinerad 2-stegsjärnfosfatering med skölj, torkugn, 2 st pulverappliceringsboxar (friktionsuppladdning) samt brännugn.